anagrama
cerrar boton_cerrar

Contestación del Presidente de la Xunta de Galicia a la carta de afarIIREP del pasado mes de agosto

 

XUNTA DE GALICIA

PRESIDENTE

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2005

Sra. Dna. Ana Ma Viéitez Gómez

PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E AMIGOS REPRESALIADOS DA II REPÚBLICA POLO FRANQUISMO

MADRID

Estimada presidenta:

Acuso recibo a súa atenta carta e agradézolles moi sinceramente a felicitación que me envían con motivo da miña elección como presidente da Xunta de Galicia.

No referente ás cuestións que expón na súa carta, comunícolle o seu traslado a Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, e á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, aos efectos oportunos.

Sen outro particular, reciba un cordial saúdo,

EMILIO PÉREZ TOURIÑO

PAZO DE RAXOI

Teléfonos 981544915/916 - 981545845/827 . 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

EDIFICIO SAN CAETANO

Teléfonos 981541213/21412151216' Telefax 981541219' 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

 

*Fuente: Presidencia de la Xunta de Galicia, 4 de octubre de 2005